Kalpha. Gặp gỡ. Học hỏi. Chia sẻ.

Kalpha. Gặp gỡ. Học hỏi. Chia sẻ.

Một mạng lưới các cá nhân cùng khám phá, kết nối và gặp gỡ trên cơ sở 1 kèm 1 để tìm hiểu và chia sẻ các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm. Kalpha kết nối hàng ngàn Người Chia Sẻ và Người Học Hỏi với nhau để cùng học tập và chia sẻ. Chúng tôi là một mạng kết nối dành...
Winners!

Winners!

In light of winning the People’s Choice Award at the ASEAN Rice Bowl Startup Awards, we a little trip down memory lane leading up to the award since our official launch.⁠ So let us share our story! First and foremost, just so you know, the name Kalpha is the...
en_USEN
viVN en_USEN